Test Automation


De kwaliteit van de software is van groot belang voor de gebruikers. Softwarefouten kunnen grote financiële verliezen en reputatieschade opleveren (iedereen kan een paar voorbeelden bedenken).

Om overeind te blijven in de snel veranderende wereld, moet je softwareontwikkelingproces flexibel en open voor verandering zijn. Dat betekent dat je code zo volledig mogelijk moet worden gedekt met geautomatiseerde testen, zodat je een tijdige waarschuwing krijgt mocht er iets aan de hand zijn met de kwaliteit daarvan.

In de loop der jaren heb ik bekwaamheid verworven met testframeworks voor Java (JUnit, Mockito, PowerMock), JavaScript (Jasmine, Karma, Protractor) en Python (unittest, Nose).

Hieronder kunt u enkele projecten zien die ik ontwikkeld heb.

Bond Proxy

Webapplicatie om bondproxy's te berekenen en te benchmarken.

  • Klant: ING Financial Markets
  • Tijdlijn: september 2015 – september 2016
  • Technologieën: Java 8, Oracle 11g, Hibernate ORM, Spring, Maven, Apache Tomcat, Twitter Bootstrap, AngularJS, Angular UI Bootstrap, d3.js, Jasmine, Protractor

DMD Jockey

Webapplicatie voor het centraal beheren van static- en marketdata.

  • Klant: ING Financial Markets
  • Tijdlijn: juli – september 2016
  • Technologieën: Java 8, Oracle 11g, Hibernate ORM, Spring, Maven, Apache Tomcat, Twitter Bootstrap, AngularJS, Angular UI Bootstrap, Jasmine, Protractor